ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 33252111 (045) تماس حاصل نموده یا به آدرس اردبيل - اردبيل - اردبيل خيابان معلم نرسيده به ايستگاه سرعين دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري مدار مراجعه نمایید.